ORIGEN (Observatori Regular per la igualtat de gènere en noticiaris)

ORIGEN es un projecte de l’organització SUDS i l’Observatori de la Cobertura de Conflictes de la Universitat Autònoma de Barcelona amb finançament de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

Amb l’objectiu de contribuir a l’eradicació de la violència masclista, ORIGEN es proposa treballar per la millora de la seva cobertura en els informatius de televisió de sis cadenes (TVE, TV3, A3TV, T5, Cuatro i La Sexta) tant sobre esdeveniments locals, com estatals o internacionals.

ORIGEN elaborarà setmanalment una crítica constructiva i amb perspectiva de gènere -que en direm ‘Apunt’- sobre una informació emesa en els dies precedents. Tindrà un format concís i breu; no oferirà una visió exhaustiva de la peça analitzada sinó que se centrarà en un o dos aspectes que entenguem que ho mereixen. Esporàdicament, ens ocuparem de programes no estrictament informatius o fins i tot de peces periodístiques no televisives.

ORIGEN enviarà setmanalment els ‘Apunts’ a mitjans i professionals del periodisme, i a persones i grups, incloses instàncies docents, que treballen per l’abolició de les violències.