Marc legal
Recomanacions per a una representació equilibrada de gènere i de la migració als mitjans:
  • Protocolo de actuación periodística y publicitaria sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y mujeres y el tratamiento informativo de la violencia de género. Pilar López Díez, 2007
  • Document base de les Propostes d’actuació des de la televisió en matèria de polítiques d’igualtat del Congrés Nacional Televisió i Polítiques d’Igualtat. Madrid: Instituto Oficial de Radio y Televisión (RTVE) e Instituto de la Mujer (MTAS).

  • Recomanacions sobre el tractament de la violència de gènere als programes informatius i d’entreteniment en els mitjans de comunicació. (Regidoria Dones Ajuntament Barcelona, CPC, ICD, CAC, CIC i ADPC). 2010.
  • Recomanacions per a un tractament informatiu equilibrat de les dones immigrades als mitjans de comunicació.  ACSUR Catalunya, Comissió de Periodisme Solidari del Col·legi de Periodistes, Mesa per la Diversitat del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, Sindicat de Periodistes, Xarxa de Dones Immigrades, Xarxa Internacional de Dones Periodistes  i Comunicadores de Catalunya-Xarxa Internacional de Periodistes amb Visió de Gènere.
  • El tractament de la prostitució i el tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual als mitjans de comunicació. Recomanacions. ADPC, Ajuntament de Barcelona, ICD, Col·legi de periodistes de Catalunya, Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació, Conselleria d’Interior i Consell de l’Audiovidual de Catalunya. 2015.
  • Representación de la violencia de género en los informativos de la televisión: Pilar López Diez et alia. ( Inclou el Manual de Urgencia sobre el tratamiento informativo de la violencia contra las mujeres aprovat al I Foro Nacional Mujer, violencia y medios de comunicación, Instituto Oficial de RTVE i Instituto de la Mujer, 2002).